چی؟
  • آموزش
  • استخدام
  • تجهیزات و ابزار
  • خدمات
  • سهام
  • کسب و کار
کجا؟
author Image

مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد: متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل در فضای مجازی، مجازات می‌شوند