چی؟
  • آموزش
  • استخدام
  • تجهیزات و ابزار
  • خدمات
  • سهام
  • کسب و کار
کجا؟
author Image

معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه افتتاح مرکز بیماران جامع ام اس قم: به زودی ۶۴ مرکز بیماران خاص در کشور افتتاح می شود