چی؟
  • آموزش
  • استخدام
  • تجهیزات و ابزار
  • خدمات
  • سهام
  • کسب و کار
کجا؟
author Image

وزیر بهداشت در بوکان: دولت، سه و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی ضروری در نظر گرفته است