چی؟
 • آموزش
 • استخدام
 • تجهیزات و ابزار
 • خدمات
 • سهام
 • کسب و کار
کجا؟

انتخاب پلن

برنزی

20000R

براساس آگهی

 • icon-cross مدت زمان : 7 روز
 • icon-cross نمایش نقشه
 • icon-cross نمایش اطلاعات تماس
 • icon-cross گالری تصاویر
 • icon-cross ویدئو
 • icon-cross شعار کسب و کار
 • icon-cross موقعیت
 • icon-cross وبسایت
 • icon-cross لینک شبکه های اجتماعی
 • icon-cross سوالات متداول
 • icon-cross حدود قیمت
 • icon-cross سن و کلمات کلیدی
 • icon-cross ساعات کسب و کار
نقره ای

50000R

براساس آگهی

 • icon-cross مدت زمان : 15 روز
 • icon-cross نمایش نقشه
 • icon-cross نمایش اطلاعات تماس
 • icon-check گالری تصاویر
 • icon-cross ویدئو
 • icon-cross شعار کسب و کار
 • icon-cross موقعیت
 • icon-check وبسایت
 • icon-cross لینک شبکه های اجتماعی
 • icon-cross سوالات متداول
 • icon-cross حدود قیمت
 • icon-cross سن و کلمات کلیدی
 • icon-check ساعات کسب و کار
طلایی

100000R

براساس آگهی

 • icon-cross مدت زمان : 30 روز
 • icon-check نمایش نقشه
 • icon-check نمایش اطلاعات تماس
 • icon-check گالری تصاویر
 • icon-cross ویدئو
 • icon-check شعار کسب و کار
 • icon-check موقعیت
 • icon-check وبسایت
 • icon-check لینک شبکه های اجتماعی
 • icon-check سوالات متداول
 • icon-check حدود قیمت
 • icon-check سن و کلمات کلیدی
 • icon-check ساعات کسب و کار